18 mar 2009

Os ananos

Os seres máxicos aínda residen nos contos populares de Galicia. Por iso, agora Contomundi presentará unha breve relación deses seres que están nos seus contos. Chamarase Imaxinario, pois este nome xa era unha realidade.

Vivimos unha época marcada por cambios profundos: a informática e Internet, o dominio da televisión, pero tamén a contaminación das terras e os mares, a desaparición de bosques e animais, a inmigración e a pobreza en moitas zonas do mundo. E cada vez son máis os que esquecen os mitos, as lendas e os contos. Mesmo ninguén sabe hoxe canto tempo sobrevivirán os seus personaxes míticos.

No noso Imaxinario, os ananos son seres alegres e caseiros, e case sempre invisibles. Algúns posúen longas barbas brancas e exercen desde lonxe un influxo máxico. Viven nas entrañas da terra, pero tamén nalgúns castros, penedos e grutas, e incluso no interior de vellas árbores. Crese que gardan inxentes cantidades de ouro. O escritor Álvaro Cunqueiro dixo que tamén gardan a nosa intelixencia, xa que é a maior riqueza que posuímos como mortais.

Estes seres parecen humanos pero de estatura máis reducida. Reciben diversos nomes, segundo a súa orixe e a súa tipoloxía máxica. Entre os máis coñecidos figuran os duendes e os gnomos. O escritor J. R. R. Tolkien foi un gran divulgador do seu mundo.

Curious Faery

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails