23 jul 2008

Contos, lendas e mitos

O conto popular distínguese da lenda, que trata de acontecementos considerados verídicos noutro tempo, e que lembra feitos dun pasado máis ou menos recente. Pero tamén se diferencia do mito, que está protagonizado por personaxes pertencentes a unha época antiga moi anterior, e que trata de ofrecer unha explicación do mundo.

As tres clases de relatos son creacións xenuinas, con funcións e finalidades propias: unha función encamiñada á integración nunha determinada cultura; unha función máxica e espiritual; unha función con aspectos lúdicos e imaxinativos; e unha función educativa, que tamén comprende a aprendizaxe dunha lingua concreta.

Tipo de relato MITO LENDA CONTO
Fórmulas de inicio e remate Ningunha Ningunha Normalmente
Opinión-Crenza Feito Feito Ficción
Situación Nalgún tempo e lugar Idem Eterno
Temporalidade Pasado remoto Pasado recente Nalgún tempo
Lugar e espazo Outro mundo Mundo coma o de hoxe Nalgún lugar
Actitude (Disposición) Sagrado Sagrado e secular Secular
Carácter principal Non humano Humano Humano ou non humano

En todo caso, o conto popular é un supervivente, e por iso carece dunha verdadeira localización no espazo xeográfico. É parte do patrimonio dos pobos, pero non de ningún pobo en particular. Por esa razón, non existe unha versión única de cada conto popular, senón moitas e diferentes...

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails